Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wielkości x i y przedstawione w tabeli są odwrotnie proporcjonalne.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Wielkości są odwrotnie proporcjalne. 


a) Proporcja ma postać: 
 
 
 
  

 

b) Proporcja ma postać:
 
 
 

 

c) Proporcja ma postać:
 
 
 
 

 

d) Proporcja ma postać:
 
 
 
 

 

e) Proporcja ma postać:
 
 
 
 

 

f) Proporcja ma postać:
 
 
 
 

 

g) Proporcja ma postać:
 
  
 
  

 

h) Proporcja ma postać:
 
 
 
 

 

i) Proporcja ma postać: