Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Flaga Monako ma kształt prostokąta i taki sam układ barw jak flaga Indonezji, 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Flaga Monako ma kształt prostokąta i taki sam układ barw jak flaga Indonezji,

3 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

x -szerokość flagi
125%x=1,25x -długość flagi [bo jest równa 125% szerokości]


Obliczamy stosunek szerokości do długości:
 

Pierwsze zdanie jest PRAWDZIWE .  
 


Obliczamy stosunek długości do szerokości:
 

Drugie zdanie jest PRAWDZIWE .    
   


Suma długości boków wynosi:
 
Suma ta jest równa 5,4 m. Obliczamy długość x.
 
 
 
Szerokość wynosi 1,2 m.
Obliczamy długość flagi. 
 
Długość flagi wynosi 1,5 m.

Obliczamy różnicę między długością i szerokością.
 
Różnica między długością i szerokością wynosi 0,3m, czyli 30 cm.

Trzecie zdanie jest również PRAWDZIWE.   

Odpowiedź:

Poprawne odpowiedzi to P, P i P.