Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

x -cena roweru

20%x=0,2x -kwota uzbierana już przez Janka

0,2x-10%∙0,2x=0,2x-0,1∙0,2x -kwota jaka pozostała Jankowi po wydaniu 10% uzbieranych pieniędzy

135 zł -pieniądze, które zostały Jankowi

Równanie opisujące ilośc kwoty jaka została Jankowi to:
 

Rozwiązujemy równanie. 
 
 
 

Rower kosztuje 750 zł. 

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to B.