Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Którym z podanych wyrażeń należy zastąpić literę a w równaniu 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Którym z podanych wyrażeń należy zastąpić literę a w równaniu

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Aby równanie było tożsamościowe, czyli miało nieskończenie wiele rozwiązań, jego lewa strona musi być taka sama jak prawa lub jedna ze stron musi być wielokrotonością drugiej.

Prawa strona równania ma postać: 3x-2. 

Po lewej stronie równania mamy x, więc aby lewa strona była równa prawej brakuje nam 2x-2. 

Należy więc w miejsce a wstawić 2x-2

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to A.