Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Cenę koszuli obniżono o 20 %. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

x -cena koszuli przed obniżką

x-20%x=80%x=0,8x -cena koszuli po obniżce

Szymon zapłacił za koszulę banknotem 100 zł i otrzymał 52 zł reszty, więc koszula kosztowała 100zł - 52zł = 48zł
48zł -koszt koszuli po obniżce

Przyrównujemy cenę koszuli po obniżce zapisaną dwoma sposobami i obliczmy x. 
 
  
 

Koszula przed obniżką kosztowała 60 zł. 

Obliczamy, o ile obniżono cenę koszuli. 
 

Cenę koszuli obniżono o 12 zł. 

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to A.