Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

1,50 zł -cena biletu ulgowego
3 zł -cena biletu normalnego

u -liczba uczniów na wycieczce
4 -liczba nauczycieli na wycieczce

Uczniowe kupili bilety ulgowe, więc zapłacili 1,50zł∙u=1,5u [zł].
Nauczyciele kupili bilety normalne. Zapłacili za nie: 3zł∙4=12 [zł]. 

Łącznie zapłacili: