Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wstaw zamiast litery a taką liczbę, żeby równanie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wstaw zamiast litery a taką liczbę, żeby równanie

14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Równanie ma postać:
 a) Równanie nie ma rozwiązań. 
 
 

Aby równanie nie miało rozwiązań jego prawa strona musi być liczbą ujemną. 
x 2  nigdy nie osiąga wartości ujemnej, jest zawsze liczbą nieujemną. 
 
 
 

Odpowiedź:
Aby równanie nie miało rozwiązań liczba a musi być dowolną liczbą większą od -4.  
 


b) Równanie ma dwa rozwiązania. 
 
 

Aby równanie miało dwa rozwiązania jego prawa strona musi być liczbą dodatnią. 
Jeśli x 2 będzie równe liczbie dodatniej, to rozwiązując dane równanie otrzymamy dwa rozwiązania. 
 
  


Odpowiedź:
Aby równanie miało dwa rozwiązania liczba a musi być dowolną liczbą mniejszą od -4. 
  


c) Równanie ma jedno rozwiązanie. 
 
 

Aby równanie miało jedno rozwiązanie jego prawa strona musi być równa 0. 
Jeśli x 2  będzie równe liczbie 0, to rozwiązując dane równanie otrzymamy jedno rozwiązanie. 
 
 
 


Odpowiedź:
Dla a=-4 równanie będzie miało jedno rozwiązanie.