Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Trzy spośród podanych wyrażeń są sobie równe.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Zapisujemy wyrażenia w jak najprostszej postaci. Porównujemy i sprawdzamy, które z nich różni się od pozostałych. Podkreślone wyrażenie jest inne. 

 

 

    

   
    


      

  

 

    
 


  

 

 

 
 


 

`\ \ \ \ (6x+12y)/(-2)=(strike(-2)^1(-3x-6y))/strike(-2)^1=-3x-6y` 

`\ \ \ \ (-60y-30x)/10=(strike10^1(-6y-3x))/strike10^1=-6y-3x` 

`\ \ \ \ -6(y+2x)=ul(ul(-6y-12x))`