Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Oblicz wartość wyrażenia zapisanego w ramce dla danych wartości x. 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz wartość wyrażenia zapisanego w ramce dla danych wartości x.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a) W wyrażeniu 2x+5 w miejsce x wstawiamy podane wartości. 

 
 


 
 


 
 


 
  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

b) W wyrażeniu `(3-4x)/2`  w miejsce x wstawiamy podane wartości. 

`I. \ x=1` 
`(3-4x)/2=(3-4*1)/2=(3-4)/2=-1/2`  


`II. \ x=-1` 
`(3-4x)/2=(3-4*(-1))/2=(3+4)/2=7/2=3 1/2`   


`III. \ x=1/4`  
`(3-4x)/2=(3-4*1/4)/2=(3-1)/2=2/2=1`   


`IV. \ x=-1.5` 
`(3-4x)/2=(3-4*(-1.5))/2=(3+6)/2=9/2=4 1/2`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

c) W wyrażeniu 3x²+2x-1 w miejsce x wstawiamy podane wartości. 

`I. \ x=2` 
`3x²+2x-1=3*2²+2*2-1=3*4+4-1=12+4-1=15`   


`II. \ x=-2` 
`3x²+2x-1=3*(-2)²+2*(-2)-1=3*4-4-1=12-4-1=7`    

 


`III. \ x=10`  
`3x²+2x-1=3*10²+2*10-1=3*100+20-1=300+20-1=319` 
   

`IV. \ x=-1` 
`3x²+2x-1=3*(-1)²+2*(-1)-1=3*1-2-1=3-2-1=0`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

d) W wyrażeniu x(3x-1) w miejsce x wstawiamy podane wartości. 

`I. \ x=0` 
`x(3x-1)=0(3*0-1)=0`    


`II. \ x=5` 
`x(3x-1)=5(3*5-1)=5(15-1)=5*14=70`    

 


`III. \ x=-3`  
`x(3x-1)=-3(3*(-3)-1)=-3(-9-1)=-3*(-10)=30`  
   

`IV. \ x=2/3`  
`x(3x-1)=2/3(3*2/3-1)=2/3(2-1)=2/3*1=2/3`