Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego: 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a) Najpierw zapiszmy kwotę 3 razy większą od k zł. Kwotę tę zapiszemy: 
  

Potrzebujemy teraz kwotę o 5 zł większą od zapisanej wyżej, więc musimy dodać 5 zł do 3k zł.
  


b) Najpierw zapiszmy połowę objętości V. Zapiszemy to jako:
 

Potrzebujemy teraz objętość o 6 litrów mniejszą, więc musimy odjąć 6 litów od powyższej objętości. 
   


c) Najpierw zapiszemy sumę pól 5 m² oraz P m². Suma ta ma postać:
 

Potrzebujemy pole 4 razy mniejsze. Należy więc sumę pól podzielić przez 4. 
  


d) Najpierw zapiszemy masę m pomniejszoną o 7kg, czyli od m trzeba odjąć 7 kg. 
   

Potrzebujemy masę 5 razy większą od tej masy, więc musimy wykonać mnożenie.