Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Jakie mogą być długości krawędzi podstawy prostopadłościanu,

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Prostopadłościan ma dwie ściany boczne o wymiarach a x c i dwie ściany boczne o wymiarach b x c. 
Pole boczne wynosi 80 cm². 
 
 
 
 
 

Zauważmy, że c to wysokość prostopadłościanu. Jak zależy ona od długości krawędzi podstawy?
Wiemy, że w ułamku zwykłym, im mianownik jest mniejszy, tym ułamek jest większy. 
Zatem im większa będzie suma długości krawędzi podstawy (a+b), tym wysokość będzie mniejsza. 


Powierzchnię całkowitą prostopadłościanu stanowią dwie podstawy o wymiarach a x b oraz ściny boczne. 
Pole całkowite wynosi 96 cm². 
 
 
 
Wiemy, że ac+bc=40, więc:
 
 

Zatem długości krawędzi podstawy mogą wynosić:
a=4 i b=2
a=8 i b=1
a=2,5 i b=3,2
a=5 i b=1,6 itd.