Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wykonaj potęgowanie. Skorzystaj ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń.

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń. Ma on postać:
 


W luki należy wpisać podkreślone liczby.

`I. \ (x-1)^2=x^2-2*x*1+1^2=x^2-ul( \ 2 \ )x+1`  

`II. \ (3x-1)^2=(3x)^2-2*3x*1+1^2=ul( \ 9 \ )x^2-ul( \ 6 \ )x+ul( \ 1 \ )` 

`III. \ (x-7)^2=x^2-2*x*7+7^2=x^2-ul( \ 14 \ )x+ul( \ 49 \ )` 

`IV. \ (2x-2)^2=(2x)^2-2*2x*2+2^2=ul( \ 4 \ )x^2-ul( \ 8 \ )x+ul( \ 4 \ )` 

`V. \ (x-0.1)^2=x^2-2*x*0.1+0.1^2=x^2-ul( \ 0.2 \ )x+ul( \ 0.01 \ )` 

 `VI. \ (0.5x-1)^2=(0.5x)^2-2*0.5x*1+1^2=ul( \ 0.25 \ )x^2-x+ul( \ 1 \ )` 

`VII. \ (4x-0.5)^2=(4x)^2-2*4x*0.5+0.5^2=ul( \ 16 \ )x^2-ul( \ 4 \ )x+ul( \ 0.25 \ )`