Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cześć 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Oblicz wartość każdego pierwiastka. Wynik zaokrąglij do jedności.

5 Zadanie
6 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie


Patrząc na liczbę pod pierwiastkiem szukamy jakiej liczbie z kolumny n² jest ona najbliższa. Następnie odczytujemy jakiej liczbie z kolumny n ta liczba odpowiada. Będzie to liczba zaokrąglona do jedności. 

n

2

4

3

9

4

16

5

25

6

36

7

49

8

64

9

81


Liczba  8,41  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  9  niż 4. Zatem:
   


Liczba  10,89  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  9  niż 16. Zatem:
 


Liczba  16,81  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  16  niż 25. Zatem:
   


Liczba  19,36  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  16  niż 25. Zatem:
     


Liczba  34,81  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  36  niż 25. Zatem:
 


Liczba 79,21  jest "bliższa" (leży bliżej na osi liczbowej) liczbie  81  niż 64. Zatem: