Przyroda
 
Przyroda z pomysłem 4.Część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Depczyk, Halina Binkiewicz, Bożena Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wykonaj polecenia, korzystając z zamieszczonych zdjęć. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykonaj polecenia, korzystając z zamieszczonych zdjęć.

1 Zadanie

A.

  Thumb 13

B.

Elementy przyrody żywej oznaczono na zdjęciacch liczbami: 1,4,6

Elementy przyrody nieożywionej oznaczono na zdjęciu liczbami :2,3

Wytwory człowieka oznaczono na zdjęciu liczbami: 5,7,8,9,10