Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na rysunku przedstawiono ... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na rysunku przedstawiono ...

4 Zadanie
5 Zadanie

Odpowiedź:  A

 

A. Trójkąty I oraz V mają odpowiednie boki takiej samej długości. Są przystające z cechy bok bok bok.

B. Figury II i III są równoległobokami. Miary kątów w figurze II przy jednym boku to 60° oraz 120°. W figurze III miary przy jednym z boków wynoszą 45° oraz 135°. Te figury, pomimo, iż mają takiej samej długości boki, mają jednak innej miary kąty, więc nie są to figury przystające.

C. Figura IV i VI to kwadraty. Kwadrat IV jest mniejszy od kwadratu VI. Figury mają boki różnej długości, więc nie są przystające.

D. Figury I i VII są to trójkąty. Trójkąt I to trójkąt różnoboczny, prostokatny, trójkąt VII to trójkąt równoboczny. Żadna z cech przystawania trójkątów: bbb, bkb, kbk, nie jest spełniona.