Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż poprawne dokończenie ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż poprawne dokończenie ...

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Odpowiedź:  C

 

Kąt ß oraz kąt 110° są kątami przyległymi. Suma ich miar wynosi 180°.

Podobnie kąt γ oraz kąt 150°.

 

 

 

`gamma + 150^o=180^o` 

`gamma=30^o` 

 

Suma kątów w trójkącie wynosi 180°.

`alpha + beta + gamma =180^o` 

Kąt α obliczymy odejmując od 180° sumę miar kątów ß i γ.

`alpha = 180^o -(beta + gamma)` 

`alpha = 180^o-(70^o +30^o)` 

`alpha=180^o-100^o` 

`alpha = 80^o`