Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Funkcjom, podanym na różne ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Funkcjom, podanym na różne ...

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

I - C

Jeżeli do wzoru: 

będziemy podstawiać argumenty (x) to otrzymamy wartości funkcji (y).

II - C

Tak samo jak wyżej.

III - B

Na wykresie przedstawiona jest funkcja stała, która każdemu argumentowi przypisuje wartosść 5, więc jej wzór to:

IV - A

Wzór fukncji, która każdj liczbie przyporządkuje liczbę o 2 więszą to: 

Odpowiedź D pozostaje wolna, gdyż żadna funkcja nie odpowiada temu wzorowi.