Historia
 
Klucz do historii 4 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

W podręczniku pojawiły się różne nazwy map.

2 Zadanie

  Thumb 3

MAPA- odwzorowywuje w pomniejszeniu obraz wybranego terytorium: całego świata, kontynentu, państwa bądź też jego fragmentu. Ukazuje zmianę granic oraz zjawiska zachodzące w przeszłości.

PLAN- przedstawia wybrane zjawiska historyczne