Historia
 
Klucz do historii 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Przeczytaj, kto był budowniczym bramy 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj, kto był budowniczym bramy

Tekst źródłowy Zadanie

1. Kto i w jakim celu zbudował dwie wspaniałe bramy do miasta?

- Dwie wspaniałe bramy wiodące do Babilonu, zostały wzniesione z rozkazu króla Nabuchodonozora II. Miały one strzec dostępu do miasta od północy.

2. Korzystając z tekstu, opisz, w jaki sposób została ozdobiona brama Isztar .

- Brama Isztar została ozdobiona z niezwykłym przepychem. Pokryto ją niebieskimi płytkami ceramicznymi, na których przedstawiono zwierzęta i stworzenia mityczne - złote byki i smoki.

  • BRAMA ISZTAR