Historia
 
Klucz do historii 4 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Opowiedz w kilku zdaniach, jak i

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie, podbitej przez Rzymian, zamieszkałej przez Żydów. Wydarzenie to jest bezpośrednio związane z narodzinami Jezusa Chrystusa w Betlejem. Jezus ogłosił się Synem Bożym i zaczął nauczać, zgromadziwszy wokół siebie grupę uczniów, zwanych apostołami. Wzywał do miłości bliźniego, czynienia dobra. Uzdrawiał chorych i cierpiących. Obiecywał, że pobożnych i miłosiernych czeka zbawienie w przyszłym życiu. Część Żydów uznała, że Mesjaszem, czyli tym który wyzwoli ich naród spod rzymskiego panowania, jest Jezus z Nazaretu.

Życie oraz działalność Jezusa została potwierdzona w wielu źródłach rzymskich.