Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne

3 Zadanie
4 Zadanie

a)

9 atomów wegla

Wzór sumaryczny:

Wzór półstrukturalny:

Nazwa: nonanol

 

b)

21 atomów wodoru w grupie alkilowej

Wzór sumaryczny:

Wzór półstrukturalny:

Nazwa: dekanol

 

c)

10 atomów wodoru

Wzór sumaryczny: `C_4H_9OH`

Wzór półstrukturalny: `CH_3-(CH_2)_2-CH_2OH`

Nazwa: butanol

 

d)

tyle atomów węgla ile znajduje się w 2 cząsteczkach butynu

Wzór sumaryczny: `C_8H_17OH`

Wzór półstrukturalny: `CH_3-(CH_2)_6-CH_2OH`

Nazwa: oktanol

 

e) 

tą liczbę atomów wodoru, która jest równa różnicy liczby atomów wodoru w cząsteczce oktanu i liczby atomów wodoru w cząsteczce pentanu

Wzór sumaryczny: `C_2H_5OH`

Wzór półstrukturalny: `CH_3-CH_2OH`

Nazwa: etanol

Wyjaśnienie:

oktan - C_8H_18

pentan - C_5H_12

18-12=6