Chemia
 
Chemia Nowej Ery 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

A. związki nieorganiczne

B. związki organiczne

 

1. kwas solny A

2. tlenek żelaza(III) A

3. acetylen B

4. amoniak A

5. tleneik węgla(IV) A

6. dekan B

7. kwas siarkowy(VI) A

8. węglan sodu A

9. woda A

10. propan B

11. wodorotlenek sodu A

12. etylen B

13. butan B

14. soda oczyszczona A

15. białko B

16. zasada potasowa A