Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dlaczego plebejusze walczyli z patrycjuszami? 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dlaczego plebejusze walczyli z patrycjuszami?

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

W początkowym okresie instnienia republiki rzymskiej najważniejsze urzędy państwowe mogli sprawować jedynie patrycjusze. Plebejusze, zostali pozbawieni wpływu na politykę państwa. Sytuacja ta doprowadziła w konsekwencji do konfliktu między obiema grupami społecznymi. Plebejusze, stanowiący podstawę armii rzymskiej, kilkakrotnie odmówili udziału w obronie kraju. W ten sposób zmusili patrycjuszy do politycznych ustępstw. Na początku V w. p.n.e. powołano urząd trybuna ludowego, który reprezentował plebejuszy i mógł przeciwstawić się niekorzystnym dla nich prawom i decyzjom urzędników. Z czasem przedstawicieli plebsu dopuszczono do sprawowania innych urzędów, a w IV w. p.n.e. przyznano im nawet prawo do zajmowania najwyższych stanowisk państwowych.