Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dlaczego Związek Pruski zwrócił się do 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dlaczego Związek Pruski zwrócił się do

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Związek Pruski zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie Prus do Polski, ponieważ Krzyżacy obarczali jego mieszkańców kolejnymi podatkami. Szlachta oraz mieszczanie nie zgadzali się na wysokie opłaty oraz na łamanie wcześniej przyznanych im praw przez rycerzy zakonnych. Szlachta pruska zazdrościła szlachcie polskiej jej przywilejów, miasta pruskie, bogacące się na handlu z Polską, liczyły na zyski gospodarcze. Coraz częściej myślano o przyłączeniu Prus do Królewstwa Polskiego.