Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Odpowiedz, jakie przywileje otrzymała 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na mocy przywileju nadanego przez Ludwika Węgierskiego w Koszycach :

  • zmniejszono podatek płacony przez szlachtę z 12 do 2 groszy z łanu chłopskiego;
  • monarcha zobowiązał się, że nie będzie pobierał nadzwyczajnych podatków oraz wypłaci szlachcie odszkodowania za straty poniesione w wyprawach poza granicami Królestwa;
  • Zamki powstałe bez zgody króla miały być wznoszone wyłącznie na koszt króla;
  • Pozostawiono wszelkie dotychczasowe swobody;