Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, na czym polegał ustrój 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, na czym polegał ustrój

1 Zadanie
2 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Ustanowiony przez Bolesława Krzywoustego w 1138 r. ustrój senioratu , polegał na przekazaniu każdemu z książąt - członków dynastii piastowskiej prawa do posiadania własnej dzielnicy, która była dziedziczona i dzielona pomiędzy wszystkich potomków.

Władza zwierzchnia - władza księcia seniora nad wszystkimi kiążętami - była sprawowana każdorazowo przez najstarszego przedstawiciela dynastii Piastów. Podstawę jego władzy stanowiła - dzielnica senioralna - niepodzielna i niedziedziczona, zarządzana przez kolejnych seniorów za ich życia. Obejmowała ona swym zasięgiem centralną Polskę z Krakowem, Gnieznem, Kaliszem i Sieradzem. Spajała cały kraj i dawała kontrolę nad pozostałymi dzielnicami.

 

Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego - seniorem został Władysław Wygnaniec , który oprócz dzielnicy senioralnej otrzymał również Śląsk. Bolesław Kędzierzawy zarządzał odtąd Mazowszem, Mieszko Stary - Wielkopolską, Henryk Sandomierski - dzielnicą sandomierską. Najmłodszy z braci - Kazimierz Sprawiedliwy , urodził się po śmierci ojca (pogrobowiec), dlatego też nie został przewidziany w testamencie. Razem z matką Salomeą zamieszkał w wydzielonej dzielnicy senioralnej ziemi łęczyckiej.