Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jakie były najważniejsze cechy ustrojowe 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie były najważniejsze cechy ustrojowe

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Najważniejsze cechy monarchii stanowej :

  • Monarchia stanowa to forma ustroju wewnątrzpaństwowego, w której monarcha oddaje część swojej władzy przedstawicielom poszczególnych stanów;
  • Władza monarchy zostaje ograniczona na rzecz stanów wyższych - rycerstwa oraz duchowieństwa;
  • W monarchii stanowej - reprezentanci stanów uczestniczą w polityce państwowej głównie poprzez udział w zgromadzeniach stanowych (z czasem przekształciły się one w parlament);
  • Początkowo parlament zajmował się wyłącznie wyrażaniem zgody na nowe podatki oraz prawa stanowione przez króla. W późniejszym czasie zaczął również przygotowywać projekty ustaw, które chciał wprowadzić w życie. Warunkiem było zatwierdzenie tych projektów przez króla, który mógł je również odrzucić;
  • Typowymi przykładami monarchii stanowych były: Anglia oraz Francja;