Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Czym charakteryzował się kryzys Kościoła 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Czym charakteryzował się kryzys Kościoła

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Kryzys Kościoła w późnym średniowieczu charakteryzował się :

- upadającym autorytetem papiestwa - na początku XIV w. król Francji Filip Piękny uzależnił od siebie papieży, a nastepnie zmusił ich do przeniesienia się z Rzymu do Awinionu. Okres ten, nazwany "niewolą awiniońską" trwał 70 lat i doprowadził do znacznego osłabienia władzy papaieskiej.

- przekupstwem, chciwością oraz prowadzeniem niemoralnego życia przez duchownych.

- jednoczensymi rządami dwóch zwalczających się nawzajem papieży - wielka schizma zachodnia.