Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jak rozumiesz stwierdzenie, że konkordat 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Konkordat wormacki był kompromisem, ponieważ jego postanowienia zmuszały każdą ze stron do rezygnacji z części dotychczasowych interesów. Ugodę postrzegano jako optymalne rozwiązanie konfliktu. Cesarz Henryk V zrzekł się prawa do nadawania inwestytury duchowieństwu. Od tej pory biskupów mianował papież, wręczając im pierścień i pastorał, a cesarz, nadajac beneficja, odbierał od nich przysięgę wierności. Ani papiestwo, ani cesarstwo nie zdobyło politycznej władzy nad chrześcijaństwem. Kościół zapewnił sobie jednak niezależność od władzy świeckiej.