Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wymień podejmowane przez pierwszych Piastów 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wymień podejmowane przez pierwszych Piastów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Działania podejmowane przez pierwszych Piastów, które umacniały jedność państwa :

  • Państwo pierwszych Piastów - monarchia patrymonialna, charakteryzowała się silną i scentralizowaną władzą monarszą. 
  • Władcy piastowscy nieustannie objeżdżali swój kraj, ściągali daniny i doglądali grodów.
  • Monarcha w zamian za daniny i różne posługi - zapewniał mieszkańcom państwa bezpieczeństwo i sprawiedliwość.
  • Instniała drużyna książęca (siła zbrojna), dwór monarszy (administracja centralna) oraz organizacja grodowa (administracja terenowa).
  • Drużyna książęca - umożliwiała budowę ponadplemiennego organizmu państwowego. Jej organizacja opierała się na osobistej wierności wojów wobec władcy, który ich rekrutował i wyposażał w konie i broń.
  • Sprawne funkcjonowanie systemu grodowego gwarantowało stabilność monarchii wczesnopiastowskiej. Kasztelanowie rządzili ludnością zamieszkującą ich okręgi. Do ich podstawowych zadań należały - regularny pobór danin, zapewnienie spokoju wewnętrznego oraz obrona grodu w czasie najazdu.
  • Osady służebne zapewniały grodom samowystarczalność gospodarczą.