Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Porównaj teksty Galla Anonima i bł. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Porównaj teksty Galla Anonima i bł.

Tekst źródłowy Zadanie

1. Jakie obowiązki winni byli świadczyć poddani wobec swego władcy lub pana?

W zamian za zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, poddani byli zobowiązani do składania danin swojemu władcy. W skład danin wchodziła żywność oraz inne dobra, które musiały zaspokoić większość codziennych potrzeb monarchy, jego dworu, drużyny oraz administracji grodowej. Władcy czerpali również dodatkowe dochody z regaliów. Spośród poddanych, wyodrębiono część ludności, zwaną ludnością służebną i wyznaczono jej szczególne obowiązki oraz świadczenia.

2. Na podstawie tekstu podręcznika oraz innych opracowań (skorzystaj ewentualnie z internetu) wyjaśnij, na czym polegała służebność transportowa: podwodna. Wyjaśnij też, na czym polegał obowiązek stanu. Wskaż w tekstach źródłowych miejsca, w których jest mowa o tych obowiązkach .

  • służebność transportowa - podwodna - w Polsce średniowiecznej była to to posługa komunikacyjna wchodząca w skład powinności wynikających z prawa książęcego. Powinność transportowa wyniszczała zwierzęta pociągowe i sprzęt, powodowała częste, kilkudniowe odrewanie chłopów od własnych gospodarstw, stanowiła jeden z najcięższych powinności pańszczyźnianych. 

Cyt. " Ilekroć wielmoża chciał nagle wyprawić do kogoś poselstwo, choćby w jakiejś błahej sprawie, to nakazywał sługom wskakiwać na podwodne konie biednych ludzi i w mgnieniu jednej godziny rączym kłusem przebywać niezmierzone przestrzenie. Wielu ponosiło z tego powodu wielkie szkody, niektórych bowiem konie marniały nieuleczalnie, niektórych wprost padały ".

  • obowiązek stanu - zwany także obowiązkiem stacji, oznaczał konieczność zapewnienia utrzymania przejeżdżającemu władcy oraz jego urzędnikom (m.in. grodowym oraz drużynnikom).

Cyt. " Wszędzie bowiem miał swoje miejsca postoju i służby dla siebie ściśle określone i nie lubił [przebywać] jak Numida [czyli koczownik] w namiotach lub na polach, lecz najczęściej przemieszkiwał w miastach i grodach ".