Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dlaczego Francję za panowania Kapetyngów 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dlaczego Francję za panowania Kapetyngów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Francję za panowania Kapetyngów określamy mianem - monarchia feudalna , ponieważ panował w niej porządek społeczny i polityczny zwany feudalizmem

Władza formalnie znajdowała się w rękach króla i była dziedziczona na jego potomków. Rycerze składali hołd lenny swoim hrabiom lub książętom, ci zaś przysięgali posłuszeństwo królowi, który był najwyższym seniorem, czyli suzerenem. W ten sposób powstawały we Francji drabiny feudalnej władzy, których spoiwem były przysięgi lenne.