Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Państwo wspomnianego w tekście Kserksesa :

[x] A . obejmowało m.in. obszary Mezopotamii, Egiptu i Azji Mniejszej .

[] B. obejmowało wszystkie obszary położone na wybrzeżach Morza Śródziemnego.

[] C. położone było w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego.

[] D. obejmowało m.in. obszary Galii, Germanii i Italii.