Historia
 
Bliżej historii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Przytoczony fragment "Dziejów" odnosi się 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przytoczony fragment "Dziejów" odnosi się do :

[] A. wojny peloponeskiej.

[] B. podbojów Aleksandra Macedońskiego.

[x] C . wojen grecko - perskich .

[] D. wojny trojańskiej.