Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości azotu oraz 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości azotu oraz

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

 

Właściwość Azot Charakter właściwości (F/CH)
Stan skupienia gazowy F
Barwa bezbarwny F
Zapach bezwonny F
Rozpuszczalność w wodzie słaba F
Palność niepalny CH
Gęstość (p=1013hPa, T=0 ° C) F
Temperatura wrzenia F
Temperatura topnienia F