Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie informacje

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

 

Symbol Nr grupy Liczba
elektronów walencyjnych
Wartościowość względem
wodoru
Maksymalna wartościowość
względem tlenu
Wzór sumaryczny tlenku Nazwa tlenku
Na 1 1 I I tlenek sodu
Mg 2 2 II II tlenek magnezu
Al 13 3 III III tlenek glinu
Si 14 4 IV IV tlenek krzemu(IV)
P 15 5 III V tlenek fosforu(V)
S 16 6 II VI tlenek siarki(VI)
Cl 17 7 I VII tlenek chloru(VII)