Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelę. Wpisz równania reakcji na 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz równania reakcji na

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

 

Słowny opis i równanie reakcji Typ reakcji

spalanie litu w tlenie, w wyniku czego powstaje tlenek litu

reakcja syntezy

powstanie siarczku sodu z pierwiastków

reakcja syntezy

reakcja siarkowodoru ( ) z tlenem w wynku czego powstają tlenek siarki(IV) i woda

reakcja wymiany

reakcja tlenku żelaza(III) z weglem, w wyniku czego powstają żelazo i tlenek węgla(II)

reakcja wymiany