Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Uzupełnij zdania. Wpisz w każdą lukę nazwę 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij zdania. Wpisz w każdą lukę nazwę

5 Zadanie
6 Zadanie

I. Atom fosforu ma pięć elektronów walencyjnych.

II. Atom helu ma jedną powłokę elektronową

III. Największa liczbę atomowa ma brom .

IV. Najmniej elektronów ma atom helu .

V. Atom krzemu ma tyle samo elektronów walencyjnych co atom węgla.

VI. Konfiguracja elektronowa   charakteryzuje atom glinu .

VII. Pierwiastkiem o właściwościach zbliżonych do właściwości glinu jest bor .