Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Na podstawie układu okresowego uzupełnij 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie układu okresowego uzupełnij

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

 

Położenie pierwiastka w układzie okresowym Nazwa pierwiastka Symbol
w drugiej grupie i czwartyk okresie wapń Ca
węglowiec w trzecim okresie krzem Si
aktynowiec o liczbie masowej 247 kiur lub berkel Cm lub Bk
w piątym okresie i w tej samej grupie co węgiel cyna Sn
żelazowiec w tym samym okresie co olów osm Os