Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Określ właściwości metali i niemetali. Wpisz 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Określ właściwości metali i niemetali. Wpisz

9 Zadanie
10 Zadanie
1 Zadanie

 

Właściwości Metal Niemetal
ciała stałe (z wyjątkiem pierwiastka o symbolu Hg) X  
ciała stałe lub gazowe   X
mają połysk X  
kruche   X
łatwe do kucia i walcowania X  
słabo przewodzą ciepło   X
najczęściej sa srerzystoszare X  
dobre przewodniki prądu i elektryczności  X  
mają różne barwy   X