Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów

1 Zadanie
2 Zadanie

I.  Liczba atomowa pierwiastka, którego jest najwięcej w powietrzu - azotu - wynosi 7 .

II. W jądrze atomu pierwiastka o nazwie tlen , obecnego w powietrzu niezbędnego w procesie oddychania znajduje się 8 protonów.

III. W cząsteczce gazu cięższego od powietrza, powstającego w procesie spalania, oprócz dwóch atomów tlenu jest również atom węgla .

IV. Gazem, którego w atmosferze ziemskiej praktycznie nie ma, ale jest ajbardziej rozpowszechniony we wszechświecie, jest wodór . Znane są jego trzy izotopy i nazwach prot , deuter i tryt . Różnią się one liczbą neutronów w jądrze.

V. wiązania chemiczne w cząsteczkach poznanych gazów to wiązania kowalencyjne .

VI. W tworzeniu wiązania w cząsteczce wodoru   biorą udział dwa elektrony po jednym należącym do każdego z atomów.

VII. Wiązanie w cząsteczce azotu    tworzą trzy wspólne pary elektronowe.