Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015

Wykonaj obliczenia na podstawie interpretacji

6 Zadanie

a)

Dane:

Szukane:

- masa powstałego chlorowodoru

Równanie reakcji:

  

Rozwiązanie:

Na podstawie interpretacji masowej wiemy, że z 2u atomu powstaje 73u chlorowodoru.

Możemy ułożyć proporcję:

Odp. W reakcji powstanie 1460u chlorowodoru.

 

b) Dane:

Szukane:

- masa powstałej rtęci

Równanie reakcji:

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 434g tlenku rtęci powstało 402g rtęci i 32g tlenu.

Możemy więc ułożyć proporcję:

Odp. W reakcji powstało 40,2g rtęci.

 

c) Dane:

Szukane:

- masa otrzymanego tlenku siarki(VI)

Równanie reakcji:

  

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 128g tlenku siarki(IV) i 32g tlenu powstaje 160g tlenku siarki(VI).

Możemy zatem ułożyć proporcję:

Odp. W reakcji powstanie 25g tlenku siarki(VI).