Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Oblicz, jaka objętość chlorowodoru - HCl - wydzieli 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz, jaka objętość chlorowodoru - HCl - wydzieli

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Dane :

`d_(H_2O)=1g/(cm^3)`

`d_(HCl)=1,63g/(dm^3)`

`T_1=20^oC`

`T_2=60^oC`

Szukane

`R_(20^oC)` - rozpuszczalność HCl w wodzie w temperaturze `20^oC`

`R_(60^oC)` - rozpuszczalność HCl w wodzie w temperaturze `60^oC`

`m_(roztw.) ` - masa roztworu, czyli wody nasyconej HCl

`m_(HCl) ` - masa gazu wydzielonego z 1l wody po podniesieniu temperatury

`V_(HCl)` - objętość HCl jaka wydzieli się z 1l wody nasyconej tym gazem

Rozwiązanie :

Z wykresów rozpuszczalności odczytujemy rozpuszczalności chlorowodoru w temperaturze `20^oC` i `60^oC`

`R_(20^oC)=72g"/"100g\ wody`

`R_(60^oC)=57g"/"100g\ wody`  

Znając gęstość i objętość wody nasyconek HCl obliczamy jej masę:

`d_(H_2O)=(m_(roztw.))/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m_(roztw)=d_(H_2O)*V`

`m_(roztw.)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Jeśli w 100g wody o temperaturze `20^oC` rozpuścimy maksymalną ilość HCl, czyli 72g, to masa roztworu będzie wynosić 172g, analogicznie będzie jeśli woda będzie miała temperature `60^oC` . Wtedy w 100g wody rozpuści się 57g HCl, więc roztwór będzie miał masę 157g.

Obliczmy ile HCl znajduje się w roztworze o masie 1000g.

Układamy proporcję:

w teperaturze `20^oC` :

`172g\ "roztworu"----72g\ HCl`

`1000g\ "roztworu"----x`

`x=(1000g*72g)/(172g)~~418,6g`

w temperaturze `60^oC` :

`157g\ "roztworu"----57g\ HCl`

`1000g\ "roztworu"----y`

`y=(1000g*57g)/(157g)~~331,2g`

Zatem po podniesieniu temperatury wydzieli się:

`m_(HCl)=x-y=418,6g-331,2=87,4g`

Znając gęstość chlorowodoru obliczmy jaka objętość wydzieli się po podniesieniu temperatury:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V\ |:d\ \ \ =>\ \ \ V=m/d`

`V_(HCl)=(m_(HCl))/(d_(HCl))=(87,4g)/(1,63g/(dm^3))~~53,6dm^3`

 

Odp. Po podwyższeniu temperatury wydzieli się około `53,6dm^3` chlorowodoru.