Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Połącz liniami rodzaje roztworów 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Połącz liniami rodzaje roztworów

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

roztwór właściwy - mieszanina jednorodna, w której substancja rozpuszczona (...)

roztwór koloidalny - mieszanina, w której można zaobserwować efekt Tyndala (...)

zawiesina - mieszanina niejednorodna, w której można zaobserwować zjawisko sedymentacji (...)