Chemia
 
Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości gazów 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości gazów

7 Zadanie

 

Sposób zbierania gazu

Wykorzystywana właściwość gazu

Przykład gazu

Rysunek 1

słaba rozpuszczalność w wodzie

tlen, wodór

Rysunek 2

gęstość mniejsza od gęstości powietrza

wodór

Rysunek 3

gęstość większa od gęstości powietrza

tlenek węgla (IV)