Chemia
 
Świat chemii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Porównaj zawartość procentową wodoru 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

amoniak   

 

metan

  

 

siarkowodór

 

Odp. Najwiąksza zawartość procentowa wodoru występuje w metanie i wynosi 25%, a najmniejsza zawartość wodoru występuje w siarkowodorze i wynosi 5,9%