Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania: 2015
Jakie wiązania chemiczne występują w gazach 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jakie wiązania chemiczne występują w gazach

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Gazy gnilne to metan   , amoniak    i siarkowodór   .

W tych cząsteczkach występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

Cząsteczka metanu posiada 4 wiążące pary elektronowe.

Cząsteczka amoniaku posiada 3 wiążące i 1 niewiążącą parę elektronową.

Cząsteczka siarkowodoru posiada 2 wiążące i 2 niewiążące pary elektronowe.