Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na podstawie tekstu źródłowego wskaż 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż

1 Zadanie

I. W którym wieku powstał cytowany tekst?

[] A. W XIII w.

[x] B. W XI w .

[] C. W XII w. 

 

II. Kto, zgodnie z zapisami "Dictatus papae", miał dzierżyć najwyższą władzę w świecie chrześcijańskim .

[] A. Cesarz.

[x] D . Papież .

[] E. Wspólnie papież i cesarz.

 

III. Jaką ideę głosił Grzegorz VII w m"Dictatus papae"?

[x] A . Tylko papież ma prawo mianować biskupów .

[] B. Cesarz i inni władcy świeccy mają prawo mianować biskupów w swoich krajach.

[] C. Papież ma prawo powoływać biskupów wyłącznie za zgodą zgromadzenia synodalnego.