Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż poprawne dokończenie każdego 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawne dokończenie każdego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

I. Ustrój panujący w Polsce w X - XIII w. historycy nazwali ustrojem prawa

[] A. rycerskiego.

[x] B . książęcego .

[] C. rzymskiego.

II. W czasach pierwszych Piastów w książęcej kancelarii zatrudnieni byli

[] A. rycerze.

[] B. chłopi.

[x] C . duchowni .

III. Na ziemiach polskich pierwsze immunitety otrzymywali od władców 

[] A. chłopi.

[x] B . możni świeccy i dchowni .

[] C. mieszkańcy grodów.