Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż główne idee uniwersalnego cesarstwa 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż główne idee uniwersalnego cesarstwa

3 Zadanie
4 Zadanie

Główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III .

 

[x] A . Zapewnienie trwałego pokoju w Europie .

[x] B . Scalenie chrześcijańskiej Europy pod cesarskim berłem .

[] C. Zjednoczenie Europy i oddanie jej pod władzę papieża.

[x] D . Objęcie przez polskiego monarchę władzy nad krajami słowiańskimi .

[] E. Wprowadzenie systemu lennego w całej Europie.